Політика конфіденційності

Сайт http://www.www.fish-ua.com/ru  знаходиться під управлінням ТОВ «ПЕРШИЙ ІНТЕРНЕТ СЕЙЛЗ ХАУС » (тут і далі – «Fish media hub»).

Ми дуже серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів (Експонентів, Відвідувачів, Потенційних Відвідувачів, Партнерів, Учасників рекламних та маркетингових заходів на території України, Учасників та Гостей конференцій та показів а також інших осіб, які звернулися до «Fish media hub» з будь-яким запитом або претензією). У зв’язку з цим компанія «Fish media hub» розробила дану політику конфіденційності (тут і далі – «Політика»), мета якої – проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами за допомогою цього веб-сайту.

Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються Fish media hub. Ми є «Контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку персональних даних;
 • обробка необхідна з метою укладення з Вами та/або виконання Договору про надання комплексу робіт/послуг з організації та проведення рекламних кампаній,  або надання Вам додаткових послуг;
 • така обробка вимагається законодавством країн, з резидентами яких ми здійснюємо рекламні та маркетингові заходи на території України, конференцій тощо.

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт Fish media hub, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

Основні поняття (терміни)

Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Фізична особа, що ідентифікується – це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано  ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Обробка персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

Законодавство, що регулює обробку персональних даних

Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС  2016/679 (далі – «GDPR»). Також законодавство країн, з резидентами яких ми перебуваємо в ділових-партнерських відносинах, може встановлювати додаткові вимоги.

Сфера дії цієї Політики.

Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою цього веб-сайту. «Персональні дані і відомості» зокрема але не виключно означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Приклади персональних даних включають в себе в тому числі Ваше ім’я, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся нашим сайтом.

Використовуючи цей сайт, та надаючи свою пряму згоду на обробку персональних даних, Ви приймаєте практики, описані в цій Політиці. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо не використовувати цей сайт.

Персональні дані та відомості, що збираються за допомогою нашого сайту

Персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно знати, хто Ви є. Персональні відомості витребуються при замовленні послуг, реєстрації заявки на участь у виставковому заході, заявки на отримання запрошення на співпраці по прозуванню продукта чи послуги, реєстрація облікового запису, реєстрація учасника тощо. Зокрема, але не виключно ці відомості можуть включати в себе Ваше ім’я, адресу (як юридичну, так і фактичну), адресу електронної пошти, відомості про Вашу посаду, галузь в якій ви працюєте тощо. Дана інформація може зберігатися в наших  базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наш сайт і послуги, пропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами.

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.

Використання особливих функцій і захищених паролями розділів

Даний сайт може містити особливі функції і захищені паролями розділи. При реєстрації для використання особливих функцій або захищених паролем розділів може знадобитися Ваша згода з особливими умовами, що регулюють використання Вами особливих функцій або захищених паролями розділів. У даних випадках буде запитано Вашу пряму згоду з особливими умовами, наприклад, у формі маркування поля або натискання на кнопку, що підтверджує прийняття користувальницької угоди – «Я згоден».

Цілі обробки персональних даних :

Fish media hub  надає послуги з організації та проведення рекламних та маркетингових заходів на території України. Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб ми і наші Партнери могли забезпечити Вашу участь та/або відвідування спеціалізованих заходів, зокрема:

 • відображення персоналізованої реклами;
 • надання  іншої інформації та послуг, запитуваних Вами;
 • безпеки та запобігання шахрайству;
 • ефективного клієнтського обслуговування;
 • персоналізації використання нашого сайту;
 • надання Вам спеціальних пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам;
 • надання Вам відомостей і повідомлень щодо використання Вами нашого сайту;
 • надання Вам запрошень взяти участь в заходах, опитуваннях і надати нам Ваші коментарі;
 • кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;
 • вдосконалення контенту, функціоналу і зручності сайту;
 • вдосконалення наших товарів і послуг;
 • вдосконалення наших маркетингових і рекламних заходів;
 • будь-яких інших цілей, зазначених у діючому повідомленні про конфіденційність або інших угодах між Fish media hub та Вами.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

Час оброблення (зберігання) персональних даних

Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних в нашій Компанії становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

Файли cookies і аналогічні технології

Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій наших сайтів. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:

 • збору інформації про способи використання наших сайтів відвідувачами на відвідуваних сторінках, на яких використовуються посиланнях і тривалості перебування на кожній сторінці;
 • визначення ефективності наших рекламних кампаній і управління ними;
 • підтримки функцій наших сайтів, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при минулих відвідуваннях наших сайтів; для персоналізації роботи з нашими сайтами.

Зазвичай інформація, яка збирається за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє ідентифікувати Вас особисто. Проте, Вами був створений профіль користувача, наприклад, шляхом реєстрації в захищеному паролем розділі одного з наших сайтів, ми можемо пов’язати інформацію, зібрану нами за допомогою веб-технологій, з іншою інформацією, яка ідентифікує Вас особисто.

Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після відходу з сайту. Хоча Ви не зобов’язані завантажувати наші файли cookies  при відвідуванні наших сайтів, якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies в Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями наших сайтів.

Також ми можемо розсилати Вам push-повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоби повідомити Вам інформацію про спеціалізовані заходи та дізнатися про Ваші побажання щодо участі/відвідування даних заходів.

Надання компанією Fish media hub спільного доступу до Вашої персональної інформації

Постачальники послуг. Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації компаніям і організаціям, які надають послуги від нашого імені, наприклад, компаніям, які надають нам допоміжні послуги (включаючи процесингові послуги, послуги ЦОДів і послуги веб-хостингу), або Партнерам, які допомагають нам здійснювати надання наших послуг. Ці треті особи в силу дії договорів про конфіденційність зобов’язані використовувати персональну інформацію, до якої ми надаємо їм спільний доступ, виключно для надання послуг із застосуванням комерційно обгрунтованих заходів захисту конфіденційності та безпеки Вашої персональної інформації.

Всередині компанії Fish media hub. Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою нашого сайту працівникам Fish media hub – фізичним особам які є процесорами персональних даних.

Перехід контролю. Ваша персональна інформація може передаватися компаніям, які придбали корпоративні права або активи Fish media hub, або один з наших бізнесів, наприклад, в результаті продажу, злиття, реорганізації або ліквідації. У разі такого переходу контролю, компанія користується Вашою персональною інформацією з урахуванням реальної політики і заявлених нам Ваших переваг по конфіденційності.

Нормативно-правова відповідність, захист наших прав і прав інших осіб. Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, згідно постанови суду або рішення іншого правоохоронного органу. Ми також вправі розголошувати персональну інформацію для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.

Сукупна інформація. Ми маємо право надавати спільний доступ до демографічної або опитувальний інформації третім особам, однак така інформація матиме анонімну форму і не містить ніяких особистих даних і відомостей. Сукупна інформація, до якої ми надаємо спільний доступ, може включати в себе анонімну інформацію, яка збирається за допомогою використання файлів cookies і інших аналогічних технологій відстеження, як описано в розділі «Файли cookies і аналогічні технології».

Загальні рекомендації

Ми поважаємо Ваше право вибирати, якими способами ми збираємо, використовуємо та розкриваємо Вашу персональну інформацію. Ми також надаємо посилання на «відмову» в новинних або рекламних електронних листах, щоб Ви могли проінформувати нас, що Ви проти отримання від нас даної кореспонденції в майбутньому.

Прямий маркетинг

Перед використанням Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу (або наданням дозволу на це нашим структурним підрозділам) ми надамо Вам можливість дозволити або заборонити таке використання Вашої інформації. Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, надіславши електронний лист або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу та номер телефону у випадку відмови від SMS- інформування, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашої вимоги.

Порядок доступу, актуалізації або коригування Вашої персональної інформації

При створенні Вами облікового запису або особистого профілю на одному з наших сайтів Ви зможете здійснювати доступ до або актуалізацію деяких або всіх Ваших відомостей на сторінці налаштувань облікового запису або профілю.

Права суб’єктів персональних даних

Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

 • Право на інформацію;
 • Право на виправлення даних про Вас;
 • Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття;

Захист компанією Fish media hub персональної інформації

Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від  злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).

Посилання на інші веб-сайти Fish media hub

Даний сайт містить гіперпосилання на інші веб-сайти структурних підрозділів Fish media hub (тут і далі – Інші веб-сайти Fish media hub). Зазначені Інші веб-сайти Fish media hub є автономними і окремими веб-сайтами. Кожен з них виконує певну функцію. Таким чином, кожен Інший веб-сайт Fish media hub, регулюється своїми власними умовами використання та політикою конфіденційності. При доступі до Інших веб-сайтів Fish media hub по посиланнях з цього сайту, приділіть кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованими на кожному відвідуваному Вами Іншому веб-сайті Fish media hub.

Посилання на інші веб-сайти

Даний сайт може містити посилання на веб-сайти інших компаній, включаючи веб-сайти наших Партнерів та третіх осіб. Ця Політика не застосовується до персональних даних, які збираються на будь-яких з цих веб-сайтів. При доступі до сторонніх веб-сайтів по посиланнях на цьому сайті просимо приділити кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованій на даному сайті.

Використання файлів cookie

Як і багато сайтів, наш онлайн-сервіс використовує файли cookie. Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері, в які через ваш браузер записуються певні настройки і дані для обміну з нашим онлайн-сервісом. Зазвичай в файлах cookie міститься ім’я домену, з якого файл cookie був відправлений, а також інформація про вік файлу cookie і буквено-цифровий ідентифікатор.

Файли cookie дозволяють нам розпізнати комп’ютер і відразу ж надати будь-які настройки, задані за замовчуванням. Файли cookie допомагають нам покращувати онлайн-сервіс і надавати вам вдосконалені і більш персоналізовані послуги.

Ми використовуємо так звані файли cookie для сесії, котори автоматично видаляються після закінчення сесії браузера.

Більшість браузерів налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Тим не менш, ви можете скасувати збереження файлів cookie або налаштувати ваш браузер так, щоб він відправляв вам повідомлення, коли вам відправляють файли cookie. Звертаємо вашу увагу на те, що можливість використання вами нашого онлайн-сервісу може бути обмежена або недоступна, якщо ви вимкніть можливість збереження файлів cookie.

Ми використовуємо Google Analytics для статистичного аналізу. Google Analytics – це сервіс веб-аналітики, що надається компанією Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, США ( «Google»). Google Analytics використовує файли cookies, які представляють собою текстові файли, що зберігаються на вашому комп’ютері, що дозволяють аналізувати, як користувачі використовують сайт. Інформація, отримана файлами cookie, про використання вами сайту передається на сервер Google в США і зберігається там. Проте, якщо на даному сайті включена анонімізація IP-адреси, Google скоротить ваш IP-адресу в країнах-учасницях Європейського Союзу або інших країнах, які є сторонами за угодою про Європейський економічний простір. Лише у виняткових випадках повний IP-адреса може бути переданий на сервер Google і скорочений там. Від імені оператора даного сайту Google буде використовувати цю інформацію для оцінки використання вами сайту для формування звіту про дії на сайті та надання подальших послуг, пов’язаних з використанням сайту і інтернету, що стосуються оператора сайту. IP-адреса, який передає ваш браузер для Google Analytics НЕ буде пов’язаний з будь-якими іншими даними Google. Ви можете заборонити збереження файлів cookie, вибравши відповідні налаштування в своєму браузері; тим не менш, попереджаємо, що в цьому випадку вам, можливо, будуть доступні не всі функції сайту. Крім того, ви також можете заборонити Google збирати дані, отриманий файлами cookie, про використання вами сайту (включаючи ваш IP-адреса), також обробляти ці дані в подальшому, завантаживши та встановивши плагін для браузера, його можна завантажити за посиланням (http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Загальна інформація про Google Analytics і захисту даних). Слід зазначити, що нашому сайті Google Analytics код «anonymizeIp ();” було розширено для анонімізірованія IP-адрес, в силу чого останні вісім біт видаляються. 

Ми використовуємо програму онлайн-реклами «Google AdWords» і відстеження конверсії в рамках Google AdWords. Відстеження конверсії Google – це сервіс аналітики від Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, США; «Google»). Якщо ви перейдете на наш сайт по рекламі з Google, буде відправлений файл cookie. Ці файли зникнуть через 30 днів і не використовуються для ідентифікації. Якщо ви перейдете на певні сторінки нашого сайту, а термін дії файлу cookie до того моменту ще не закінчиться, Google і ми зможемо зрозуміти, що ви клацнули по рекламному оголошенню і були перенаправлені на нашу сторінку. Кожен рекламодавець AdWords отримує унікальний файл cooke, т. Е. Файли cookie не можна відстежувати за допомогою сайту рекламодавця Ad words. Інформація, отримана за допомогою файлів cookie по конверсії, використовується для створення статистики конверсії для рекламодавців Ad words, які скористалися послугою відстеження конверсії. Рекламодавці можуть дізнатися, яка кількість користувачів клацнули по їх рекламному оголошенню і були спрямовані на сторінку з міткою відстеження конверсії. Тим не менш, вони не отримують ніякої інформації, яка дозволила б їм ідентифікувати користувачів. Таким чином, неможливо встановити взаємозв’язок між вашими персональними даними та даними про використання вами сайту. Якщо ви хочете відключити cookie для відстеження переходів, ви можете налаштувати в своєму браузері блокування файлів cookie з наступного домену: «googleadservices.com»

Інтегрування плагіна Facebook

На нашому сайті використовуються так звані соціальні плагіни ( «Модулі») соціальної мережі Facebook, що належить компанії Facebook Inc., +1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, США ( «Facebook»). Ці плагіни позначені логотипом Facebook або фразою «Плагін соціальної мережі Facebook» (Facebook Social Plug-in). Інформацію про плагіни Facebook і їх зовнішній вигляд можна знайти на сайті: developers.facebook.com/plugins

Наш онлайн-сервіс не передбачає безпосередню інтеграцію плагіна, ви повинні активувати його самостійно. При використанні нашого онлайн-сервісу Facebook не буде збирати, обробляти або зберігати дані. Пряме з’єднання з серверами Facebook буде встановлено в перший раз тільки поле активації вами плагіна, інтегрованого в наш онлайн-сервіс. Активація здійснюється шляхом натискання на плагін. Тільки після цього можна використовувати плагін, наприклад, натискати на кнопку «Подобається».

Після активації плагіна Facebook отримує інформацію про те, що ви увійшли на наш онлайн-сервіс, використовуючи ваш браузер, навіть якщо ви не ввійшли до свого облікового запису Facebook. Ця інформація (в тому числі ваш IP-адреса) передається вашим браузером безпосередньо на сервер Facebook в США і зберігається там. Якщо ви увійшли в свій аккаунт Facebook, Facebook може прив’язати ваше відвідування безпосередньо до вашого аккаунту Facebook. Якщо ви здійснюєте взаємодію з плагінами, наприклад, натиснувши кнопку «Подобається» або залишивши коментар, відповідна інформація також передається безпосередньо на сервер Facebook і зберігається там. Ця інформація також публікується на Facebook, і її можуть побачити ваші друзі.

Facebook може використовувати цю інформацію в цілях реклами, дослідження ринку і створення відповідних сторінок Facebook. C цією метою Facebook створює профілі інтересів і відносин, наприклад, для оцінки використання вами нашого онлайн-сервісу в тому, що стосується реклами, яку показує Facebook, і для оповіщення інших користувачів про ваших дії на нашому онлайн-сервісі і надання інших послуг, що мають ставлення до використання Facebook.

Якщо ви не хочете, щоб Facebook отримував від вас будь-які дані, вам не потрібно нічого робити, оскільки передача даних здійснюється тільки після першого натискання на плагін і надання згоди на використання даних. Після надання згоди на збір, обробку та зберігання даних, його можна в будь-який момент відкликати, заново відкривши сайт.

Інформацію про цілі і обсязі збору даних і подальшій обробці і використання даних компанією Facebook, також ваші права і параметри налаштувань для захисту вашої особистої інформації можна знайти в політиці конфіденційності Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Використання YouTube

На нашому сайті використовуються плагіни YouTube, які знаходяться під управлінням Google. Оператором цих сторінок є компанія YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, США. При відвідуванні вами однією з наших сторінок, що містять плагін YouTube, встановлюється з’єднання з півночі YouTube. Сервер YouTube отримує інформацію про те, які сторінки ви відвідали.

Якщо ви увійшли в свій аккаунт YouTube, ви дозволяєте YouTube пов’язувати вашу історію перегляду сторінок з вашим особистим профілем. Ви можете встановити заборону на це, вийшовши зі свого аккаунта YouTube і видаливши cookie YouTube.

Більш детальну інформацію про управління даними користувача можна знайти в політиці конфіденційності YouTube на сторінці https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Розсилка

Якщо ви підписуєтеся на нашу розсилку новин, вашу адресу електронної пошти буде використовуватися в цілях реклами, поки ви не відпише від розсилки. Ви будете регулярно отримувати по електронній пошті інформацію по поточних тем, а також листи в особливих випадках, наприклад, про спеціальні акції. Електронні повідомлення можуть бути персоналізовані на основі інформації про вас.

Якщо ви не надасте нам свого письмової згоди, ми будемо використовувати процедуру підтвердження підписки на розсилку, т. Е. Ми відправимо вам новинне повідомлення по електронній пошті, тільки якщо ви раніше підтвердили, що ми повинні активувати розсилку новинних повідомлень. Ми відправимо вам повідомлення по електронній пошті і попросимо вас підтвердити, що ви бажаєте отримувати нашу розсилку новин, натиснувши на посилання в цьому повідомленні.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати від нас новинні повідомлення, ви можете скасувати підписку в будь-який час без будь-яких витрат, крім вартості передачі відповідно до базових тарифів. Просто скористайтеся посиланням «відписатися», яка є в кожному листі розсилки, або надішліть повідомленням нам або нашої відповідальної особи за захист даних.

Форма для зв’язку

Якщо ви побажаєте скористатися формою для зв’язку на нашому онлайн-сервісі, від вас буде потрібно ввести персональні дані, наприклад, ім’я та адресу електронної пошти. Ми збираємо і використовуємо дані, які передаються через форму для зв’язку, виключно для відповіді на ваші запити.

Канали в соціальних мережах

На нашому онлайн-сервісі розміщені посилання на соціальні мережі Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, бізнес-орієнтовану соціальну мережу Xing, відео-портал YouTube і сервіс для обміну короткими повідомленнями Twitter. Ці посилання позначені відповідними логотипами мереж.

Натиснувши на будь-яку таку посилання, ви потрапите на сторінку відповідної соціальної мережі, на яку ця політика конфіденційності не поширюється. Інформацію про діючі правила можна знайти у відповідних заявах про конфіденційність кожної соціальної мережі. Вони доступні за посиланнями:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Діти

Наш сайт не призначений для дітей віком до 13 років. Ми не використовуємо наш сайт для навмисної передачі даних від і для дітей віком до 13 років. Якщо Вам менше 13 років, не надавайте нам ніяку персональну інформацію. Якщо ми встановимо, що особа віком до 13 років надала нам таку інформацію за допомогою одного з наших сайтів, ми докладемо розумних зусиль з тим, щоб видалити цю інформацію з наших баз даних.

Контрактні дані з питань, пов’язаних з політикою конфіденційності:

При наявності питань по цій Політиці або нашим практикам конфіденційності, надішліть електронного листа або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних (див. Контактні дані на цій сторінці).

 

ТОВ «ПЕРШИЙ ІНТЕРНЕТ СЕЙЛЗ ХАУС»

Адреса: м.Київ, 03039, вул. Голосіївська 7, корпус 3, 7 поверх
тел./факс: (044) 525 22 15
E-mail: o.mysnichenko@www.fish-ua.com
www.www.fish-ua.com/ru
Відповідальна особа: Оксана Мисніченко

 

Leave a Reply